Aktualności

Wioska Policyjna na 22. Przystanku Woodstock

2016-06-02 16:07:28

W trakcie 22. Przystanku Woodstock będziecie mogli odwiedzić na Akademii Sztuk Przepięknych Wioskę Policyjną, organizowaną przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W tym roku głównym hasłem Wioski będzie "Wiem więcej = Nie biorę, nie krzywdzę". 

Wszystkie zajęcia, które będą na Was czekać w Wiosce Policyjnej zostały podzielone na 2 bloki tematyczne: Sektor "Informacyjny" oraz Sektor "Profilaktyka i Ty". 
 
Sektor "Informacyjny"
 
W Sektorze „Informacyjnym” udzielana będzie informacja na temat zjawisk patologicznych, m.in. na temat handlu ludźmi, przemocy i cyberprzemocy, alkoholizmu, narkomanii, demoralizacji nieletnich oraz ochrony mienia. Dodatkowo zostanie uruchomiony punkt promocyjny niemieckiej Policji Landu Brandenburgi. Będziecie mogli także wziąć udział w konkursie na hasło dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz wypowiedzieć się anonimowo w ankiecie na temat bezpieczeństwa na Przystanku Woodstock i tegorocznej oferty Wioski Policyjnej.                      
 
 
Sektor "Profilaktyka i Ty"

W Sektorze „Profilaktyka i Ty” eksperci z Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy przeprowadzą dla uczestników Festiwalu warsztaty z kontroli złości i radzenia sobie młodych ludzi w sytuacjach kryzysowych oraz warsztaty na temat komunikacji. Planowany jest również udział policjantów z Holandii, którzy przeprowadzą zajęcia poświęcone tematowi handlu ludźmi.
 
"Żywa Biblioteka"
 
Specjaliści z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wielkopolskim zorganizują projekt „Żywa Biblioteka” opierający się na spotkaniach z osobami „wykluczonymi społecznie”. Jest to część światowego projektu „Human Library”, realizowanego w Polsce od 16 lat. Jest to działanie społeczne oparte na ideach wielokulturowości, równości, walki z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i uprzedzeniami oraz poszanowania godności i praw człowieka. W ciągu minionych lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 80 krajach na świecie. 

Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości narodowych, religijnych, kulturowych i seksualnych można zaprosić do rozmowy, poznać ich sposób myślenia, motywację. Żywa Biblioteka Woodstock zostanie zorganizowana w czwartek (14 lipca) w godzinach 10.00 – 18.00 na terenie Wioski Policyjnej. 

Żywa Biblioteka jest wydarzeniem, a nie miejscem. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek - ludzi reprezentujących grupy,  które są nieakceptowane, stereotypizowane lub wykluczane ze społeczeństwa ze względu na swoją inność. Żywe Książki to m.in. trzeźwy alkoholik, narkoman, dorosłe dziecko alkoholika, osoba bezdomna, osoba współuzależniona, gej, lesbijka, ksiądz, katolik, protestantka, prawosławny, Żyd, Rom, imigrant, weganka, osoba niepełnosprawna. Każda Książka może zostać wypożyczona na pół godziny, podczas której prowadzi rozmowę z Czytelnikiem. Wypożyczenia są realizowane przy użyciu kart bibliotecznych oraz katalogu.
 
Projekt "Lubuska Profilaktyka, a Teatr":
 
Z kolei w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych w ramach Projektu pn. „Lu PaT” (czyli "Lubuska Profilaktyka, a Teatr") zaprezentowane zostanie przedstawienie laureatki konkursu na monodramy pn. „Pomoc w dwóch aktach” - monodram pt. „Schody” Anny Arlet. Po przedstawieniach zostaną przeprowadzone debaty poświęcone uzależnieniom.     

Wystawy prac:
 
Dla uczestników festiwalu przygotowane zostaną również wystawy prac nagrodzonych w konkursach organizowanych przez Wydział Prewencji KWP Gorzów Wielkopolski pod hasłem: „Wioska Policyjna na Przystanku Woodstock 2015”, „Trudna komunikacja”, „Pomyśl, zanim uciekniesz", „Trudne wybory”, „Cyberprzemoc zaczyna się w głowie”, „Masz problem = Nie zamykaj się na pomoc”, „Dopalacz = Wypalacz”. 

 
Szczegółowy program zajęć w Wiosce Policyjnej:

Codziennie w godzinach 10:00 - 18:00 (z wyjątkiem przerwy w godzinach 14:00-15:00) będą odbywać się zajęcia w ramach Sektora "Informacyjnego", Sektora "Profilaktyka i Ty" oraz będzie można obejrzeć wystawy profilaktyczne. 

13 lipca 2016

10.00-13.00 Zajęcia z handlu ludźmi (organizowane przez Policję holenderską)                                        
13.00-14.00 Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet
16.00-17.00 Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet
17.00-18.00 Mini Kino „Profilaktyczny obiektyw"

14 lipca 2016

10.00-14.00, 15.00–18.00 Projekt TZN pn. „Żywa Biblioteka”
15.00-16.00 Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Namiot Warsztatowy ASP)

15 lipca 2016

10.00-13.00, 15.00–17.00 Warsztaty psychologiczne pn. „Kontrola złości” (organizowane przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy)          
13.00-14.00 Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet 
15.00-16.00 Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Namiot Warsztatowy ASP)

16 lipca 2016 

10.00-13.00, 15.00–17.00 Warsztaty psychologiczne pn. „Efektywna komunikacja” (organizowane przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy)             
13.00-14.00, 17.00-18.00 Mini Kino „Profilaktyczny obiektyw"

17 lipca 2016

10.00 - 13.00 Badanie stanu trzeźwości 

(amm)

 

Fot. Anna Migda


Fot. Anna Migda


Fot. Robert Grablewski
POKAŻ PODOBNE
2017-07-21 22:53:44

Znajdź pomysł na siebie na Woodstocku

Stowarzyszenie ExploRes zaprasza na warsztaty Znajdź pomysł na siebie i co mi w duszy gra.

2017-07-31 15:19:38

Jerzy Owsiak na otwarciu Przystanku Jezus

Jerzy Owsiak uczestniczył wczoraj (30 lipca) w ceremonii otwarcia Przystanku Jezus. Jak co roku, ewangelizatorzy gromadzą się w Kostrzynie nad Odrą, aby nieść swoją posługę podczas trwania Przystanku Woodstock.

2017-07-18 13:24:56

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Woodstockiem

W dniach 31 lipca - 7 sierpnia przestrzeń powietrzna nad 23. Przystankiem Woodstock będzie zamknięta. Oznacza to całkowity zakaz używania dronów nad terenem festiwalu, niezależnie od ich masy.

ZOBACZ TEŻ